0
Kandidater
0
% 43%
Master Bachelor
0
%
Har takket ja til fast stilling
0
%
Bor fortsatt i regionen

– Traineestillinger gir ofte et bredere erfaringsgrunnlag enn faste stillinger

Live Spurkland

– Programmet har gitt utbytte både faglig og sosialt

Georg Brandtzæg

– Nye kontakter jeg neppe ville fått ved en annen arbeidsplass

Sindre Rosting
Om programmet

Som trainee i Kandidat Helgeland deltar du på et skreddersydd kompetanseprogram.

Søk jobb

I likhet med Helgeland har vi også et mangfold av virksomheter fra ulike bransjer og næringer. Se våre traineestillingeer, og hvordan du går frem for å søke.

Trainees

Siden 2010 har vi bidratt til å rekruttere over 145 kandidater til traineestillinger gjennom Kandidat Helgeland.

Helgeland

Vi er umåtelig stolte av regionen vår. Ta en titt her så skjønner du raskt hvorfor.