Traineene får gjennom Kandidat Helgeland delta på et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og en opplevelse- og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til flere bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og turer i regionen for å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland. Slik kommer de også i kontakt med aktører fra næringslivet og får knyttet nettverk på tvers av regionenes mange bedrifter og fagområder.

Kurs i praktisk ledelse gir faglig påfyll innenfor emnene kommunikasjon, organisasjon, presentasjonsteknikk, relasjonsledelse, prosjektledelse og samspill.

Studieturen til Brussel er et samarbeid mellom NHO Brüssel og Kunnskapsparken Helgeland som sammen tilrettelegger et eget program som gjør kandidatene kjent med forholdene i Brüssel og norske tilpasninger til EU.

Kandidat Helgeland er en del av samarbeidsprosjektet Trainee Nordland.