Om Kandidat Helgeland og programmet

Traineeordningen Kandidat Helgeland skal bidra til befolkningsvekst på Helgeland og sikre relevant kompetanse til arbeidslivet. Siden 2010 har 110 traineer med høyere utdanning blitt rekruttert til Mo i Rana, Mosjøen, Lovund, Hemnes, Sandnessjøen og Brønnøysund. Traineene blir midlertidig ansatt i ett år, med muligheter for fast ansettelse. 91 % fikk tilbud om fast stilling etter endt traineeperiode og i dag er over 80 % fortsatt bosatt på Helgeland.

Traineene får gjennom Kandidat Helgeland delta på et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og en opplevelse- og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til flere bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og turer i regionen for å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland. Slik kommer de også i kontakt med aktører fra næringslivet og får knyttet nettverk på tvers av regionenes mange bedrifter og fagområder. Lederkurset gir faglig påfyll innenfor emnene kommunikasjon, organisasjon, presentasjonsteknikk, relasjonsledelse, prosjektledelse og samspill.

Kunnskapsparken Helgeland tilrettelegger sammen med NHO Brüssel en studietur til Brüssel slik at traineene blir kjent med forholdene der og norske tilpasninger til EU.

Kandidat Helgeland er en del av samarbeidsprosjektet Trainee Nordland.