Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

MIP Industrinett AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS som har ansvar for strømnettet fra 132 kV til 230 V forsyning i Mo Industripark. Vi har ansvar for det elektriske nettet fram til kundene, og ivaretar de samme oppgavene på lik linje med andre små og store nettselskap. Vi er i dag 13 ansatte derav 5 montører og 8 ingeniører.

 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak relatert til:

 • drift og utvikling av strømnettet
 • vern og overvåking
 • benytte nettinformasjonssystemer til prosjektering og drift

 

Vi ønsker oss en person:

 • med teknisk utdannelse på masternivå innenfor Energi og Miljø, med fagretning Elkraft
 • som er analytisk, metodisk og strukturert, og som kan jobbe godt både alene og sammen med oss andre i selskapet

 

Vi kan tilby:

 • godt arbeidsmiljø og komplekse tekniske utfordringer
 • jobb i en av Norges største industriparker og mulighet til å bidra med tilrettelegging for industri- og næringsutvikling på Helgeland
 • variert arbeidshverdag både på kontor og ute i anleggene

 

Les stillingsbeskrivelse i PDF

 

____________________________________________________________________________

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post(at)kph.no innen 3. mars 2019
Ved spørsmål om traineeordningen kan du ta kontakt på e-post eller ringe 75 13 77 10

 

For å være kvalifisert til å søke må du:

 • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • ikke være eldre enn 32 år.
 • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.