Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

 

MIP Info er en av driftsavdelingene til Mo Industripark AS. Avdelingen ivaretar mye av den utadrettede kommunikasjonen på vegne av MIP AS og i mange sammenhenger også Mo Industripark som helhet. Dette gjøres gjennom produksjon av informasjonsmateriell, nettsaker, sosiale media, politiske notat, konsern-presentasjoner, foredragsholding, utvalgsrepresentasjon, omvisninger, med mer.
Er du vår nye informasjonstrainee?

 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak relatert til:

 • produksjon av nettsaker; intervjuer med tekst og bilde
 • produksjon av informasjonsmateriell på norsk og engelsk
 • utforming av innhold til sosiale media
 • tilrettelegging for besøk og omvisninger i Mo Industripark

 

Vi ønsker oss en person:

 • med utdannelse på masternivå fra følgende fagretninger: journalistikk/media og kommunikasjon/grafisk design/samfunnsvitenskap/markedsføring. Andre fagretninger kan også være aktuelle.
 • som er lærevillig, kreativ og med stor kapasitet og evne til å jobbe strukturert. Du er nysgjerrig, tar utfordringer på strak arm og jobber godt både alene og sammen med andre
 • som er en god formidler, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 

Vi kan tilby:

 • spennende utfordringer og en viktig rolle med å løfte frem Mo Industripark som en attraktiv lokasjon for ny industri og samfunnsbygger i nord
 • jobb i en av Norges største industriparker
 • godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver

 

Les stillingsbeskrivelse i PDF

 

____________________________________________________________________________

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post(at)kph.no innen 3. mars 2019
Ved spørsmål om traineeordningen kan du ta kontakt på e-post eller ringe 75 13 77 10

 

For å være kvalifisert til å søke må du:

 • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • ikke være eldre enn 32 år.
 • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.