For å være kvalifisert til å søke må du:

  • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
  • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
  • ikke være eldre enn 32 år.
  • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV og karakterutskrifter, vitnemål og attester scannes og sendes i èn PDF til post(at)kph.no.

Åpen søknad: du kan sende inn en åpen søknad til Kandidat Helgeland. Denne får alle bedriftene som lyser ut traineestilling tilgang til.

Spesifisert søknad: du kan sende inn en søknad som retter seg spesifikt mot den eller de bedriftene som er relevant for deg. Dersom flere bedrifter er aktuelle kan du gjerne sende inn flere søknader som retter seg mot ulike bedrifter.

Det er også mulig å sende inn både åpen søknad og søknad som retter seg spesifikt mot den eller de bedriftene som er relevant for deg.

Kunnskapsparken Helgeland har prosjektansvaret for traineeordningen og besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Bedriftene får søknader og søkelistene først når søknadsfristen har gått ut.

Bedriftene står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler bedrift og kandidat stillingsinnhold og betingelser. Lønnen er konkurransedyktig.

Trainee Vefsn kommune

Trainee Strand Shipping

Trainee MIP Info

Trainee MIP Industrinett AS

Trainee Lurøy kommune

Trainee Kystinkubatoren

Trainee i SINTEF Helgeland

Trainee i NCP

Trainee i Elkem Rana

Trainee i Celsa Armeringsstål

Trainee i Brønnøysundregistrene

Trainee i Alcoa Mosjøen

Trainee i NAV Økonomi stønad

Trainee i MOMEK Group

Trainee i IMTAS

Send en åpen søknad til Kandidat Helgeland