Kaia Mathea Nersund Steinhaug
Kaia Mathea Nersund Steinhaug

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Sivilingeniør i Kjemi og bioteknologi

Andreas Knoph
Andreas Knoph

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Bachelor i Ingeniørfag, Informatikk og Automatisering

Rajath Ramachandran
Rajath Ramachandran

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Prosessteknologi

Evita Bakken Sandvær
Evita Bakken Sandvær

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master of Science i Global ledelse

Mikhail Kuvshinov
Mikhail Kuvshinov

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Materialteknologi

Magnus Nandrup-Pettersen
Magnus Nandrup-Pettersen

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Subsea Technology

Sondre Svenning Holmestuen

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Bachelor i  Automatisering og elektronikkdesign

Karl Edvin Herstad
Karl Edvin Herstad

Bedrift: Elkem Rana

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Ine Malen Stock
Ine Malen Stock

Bedrift: Helgeland Kraft Vannkraft

Utdanning: Økonomi og ledelse, spesialisering i innovasjon og entreprenørskap

Martin Sanderøy
Martin Sanderøy

Bedrift: Linea

Utdanning: Sivilingeniør i Miljøfysikk og fornybar energi

Aslak Kristensen Brun
Aslak Kristensen Brun

Bedrift: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Utdanning: Bygg, ingeniør – bachelor

Andreas Fjellstad
Andreas Fjellstad

Bedrift: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Utdanning: Bachelor i Sykepleie

Åsta Halse
Åsta Halse

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Jørgen Johan Hopaneng
Jørgen Johan Hopaneng

Bedrift: Kystinkubatoren

Utdanning: Bachelor i Studier av økonomi, digitalisering og forretningsutvikling

Ida Matilde Fauske
Ida Matilde Fauske

Bedrift: Nord Universitet

Utdanning: Siviløkonom med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap

Vida Steiro
Vida Steiro

Bedrift: Nordlandsforskning

Utdanning: Master i naturforvaltning og Bachelor of Science i geobiologi

Ola Åsland
Ola Åsland

Bedrift: Rana Industriterminal

Utdanning: Bachelor i Skipsfart og Logistikk

David Aleksander Bjørsvik
David Aleksander Bjørsvik

Bedrift: Rana Utvikling

Utdanning: Bachelor i Digital økonomi og organisasjon

Steinar Nilsskog
Steinar Nilsskog

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Mastergrad i Geologi, Petroleum Geoscience

Pavel Stransky
Pavel Stransky

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Master of Science in Industrial Ecology

Ferdinand Storvoll

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i teknologi, Petroleumsgeofysikk

Trainee Kandidat Helgeland 2021-2022
Salmon Yemane Ghebredngl

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Gaowa Sulong

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Økonomi og ledelse

Gjermund Lie Solbakk

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Materialteknologi

Egil Myren

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Bachelor i Elkraft

Vilde Katrine Skardal

Bedrift: Brønnøysundregistrene

Utdanning: Master i Interaksjonsdesign – UX design

Alexander Johnsen

Bedrift: Brønnøysundregistrene

Utdanning: Systemutvikling

Fatima Bazmohammed

Bedrift: Hemnes kommune

Utdanning: Master i bygg

Ibrahim Nazari

Bedrift: Hemnes kommune

Utdanning: Master i Bygg

Karen Søreng

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Logistics and Supply Chain Management

Vilde Johnsgård Nygaard

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Naturbasert reiseliv

Maria Fanebust

Bedrift: Miljøteknikk Terrateam

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Synne Hansen

Bedrift: Mo Industripark

Utdanning: Bachelor i Økonomi og ledelse

Oliver Precht

Bedrift: Momek Services

Utdanning: Master i Maskin

Bork Sundseth

Bedrift: Rana kommune

Utdanning: Master i Statsvitenskap

Martin Sanderøy

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Master i Miljøfysikk og fornybar energi

Thea Lund

Bedrift: Union VVS

Utdanning: Bachelor i VVS/Industrirør

Eirik Johan Stensen

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Asbjørn Frostad

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Øystein Opedal

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Vebjørn Bader

Bedrift: Vefsn kommune

Utdanning: Bachelor Bygg

Olav Kvaale Winther

Bedrift: TietoEVRY

Utdanning: Bachelor i Teknologiledelse og design

Marius Sivertsen

Bedrift: TietoEVRY

Utdanning: Digital økonomi og organisasjon

Solveig Larsen

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Digital økonomi og organisasjon

traineer 20-21
Tina-Katrin Hagen

Bedrift: PWC

Utdanning: Bachelor i Økonomi og ledelse

Katrine Tuven

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Bachelor i Maskin

Olav Ekroll Hauknes

Bedrift: Momek Civil

Utdanning: Bachelor i Bygg

Kristin Grue Asheim

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i materialteknologi

Olav Biørnstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Materialteknologi

Nina Hagberg

Bedrift: TAG Sensors

Utdanning: Bachelor i Logistikk

Kristina Eriksen

Bedrift: NAV Økonomi stønad

Utdanning: Bachelor i IT

Ida-Sofie Langstrand

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i Systems Engineering

Stine Westerby

Bedrift: Momek Tech Team

Utdanning: Master i Maskin og prosessteknikk

Anette Møllersen Bjørnå

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Bachelor i Pr, kommunikasjon og media

Stian Heggli Kleftås

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Embla Tharaldsen Bø

Bedrift: SINTEF Helgeland

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Fredrik Sandvær

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i Informatikk

Tor Knudsen

Bedrift: TAG Sensors

Utdanning: Master i Informatikk

Jakob Nikolaisen Dreyer

Bedrift: Rana Kommune

Utdanning: Master i Økonomi

Traineer 19-20
Ada Louise Heyerdahl Jervell

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i nanoteknologi

Camilla Ødegård With

Bedrift: Nordic Comfort Products
Utdanning: Bachelor i tekst og skribent

Håkon Solbakken

Bedrift: MOMEK Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Jeppe Strømseng

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i europastudier

Tone Louise Norum

Bedrift: Kystinkubatoren
Utdanning: Master i økonomi

Irina Øhrbom

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Bachelor i logistikk

Martin Grimstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Ine Mariell Fagerbakk Haugli

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i kjemi- og prosessteknologi

Vegard Bergsnev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Alf Mikael Constantinou

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Anders Hanssen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kybernetikk og robotikk

Mubashra Sadaqat

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Master i anvendt datateknologi

Maren Christina Heyn

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Master i materialvitenskap

Vebjørn Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i teknologiledelse

Yasser Amer Kamel Alshmmari

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Bachelor i maskin

Traineer 18-19
Adrian Nylund

Bedrift: MOMEK Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Carmen Jiang

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i data

Eline H. Raphaug

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i teknologiledelse

Emil Dæhlin

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i energi og miljø

Gisle Bakken

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Master i produksjon og ledelse

Helene Granlund

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

Karl Helge Kvalfors

Bedrift: Vefsn kommune
Utdanning: Bachelor i anlegg- og produksjon

Kristian Ramstad Hansen

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i elektriske systemer og instrumentering

Kristin Søiland

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Martin Berg

Bedrift: Celsa armeringsstål
Utdanning: Bachelor i maskin

Mona Aufles Hines

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

My Nhung Tran

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

Oda Skarstad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i rettsvitenskap

Oscar Wika

Bedrift: Brønnøysundregistrene
Utdanning: Bachelor i data

Sandra Tro Brun

Bedrift: BDO
Utdanning: Bachelor i regnskap og revisjon

Silje Parelius

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i anlegg og produksjon

Sondre Laukholm

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

Traineer 17-18
Margrete Homslet

Bedrift: Sentrum Næringshage
Utdanning: Bachelor i økonomi og ledelse

Merethe Aasen

Bedrift: HAF
Utdanning: Bachelor i fornybar energi

Mats Hanssen Yttervik

Bedrift: Rana Industriterminal
Utdanning: Bachelor i logistikk

Mari Kristin Tro

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Master i geofag

Alisher Djuraev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Chris Andersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i logistikk

Joakim Wist Larsen

Bedrift: Momek Techteam
Utdanning: Bachelor i økonomi og maskin

Jenny Sofie Kjemphei Larsen

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Inga-Kristine Tetmo Juliussen

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Jørgen Bredesen

Bedrift: Momek Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Bjørnar Hynne

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Andreea Cristina Otel

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i bygg og vannkraft

Patricia Åsbø Nilsen

Bedrift: EVRY
Utdanning: Master i Informasjonssystemer

Sindre Brochmann

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i finans og internasjonal økonomi

Silje Mari Bergsnev

Bedrift: RKK Vefsn studiesenter
Utdanning: Master i samfunnssikkerhet

Petter Nyland Røneid

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i informasjonsteknologi

Vegar Einarsen

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Bachelor i maskin

Traineer 16-17
Kim Ronny Elstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Camilla Lian

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kristine Tønder

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Bachelor i internasjonal markedsføring

Petter Olsen Rossvoll

Bedrift: Haaland VVS
Utdanning: Master i energi og miljø

Ida Katrin Amundsen

Bedrift: Haaland AS
Utdanning: Bachelor i elkraft

Ann Kathrin Moen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Mari Iselin Lilleng

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Henrik Limstrand

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Mats Moen Eide

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Master i global produksjonsledelse

Fransisca Kappfjell Herbst

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i forretningsutvikling og internasjonalisering

Traineer 15-16
Live Foyn Spurkeland

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Lilliann Sørensen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Bachelor i økonomi

Johannes Gylseth

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Bachelor i maskin

Georg Brandtzæg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi og miljø

Kristoffer Rundhaug

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Master i maskin

Wanida Phorat

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i bygg

Sindre Rosting

Bedrift: Mo industripark AS
Utdanning: Bachelor i bygg

Mikael Sandvær

Bedrift: Fesil Rana Metall
Utdanning: Bachelor i prosess- og gassteknologi

Fredrik Vonheim

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i maskin

Charlotte Martinsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i økonomi

Anna-Sofie Sætermo

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i prosessfag

Anette S. S. Ellingsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i miljøfysikk og fornybar energi

Traineer 14-15
Magnus A. Krokstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Master i metallurgi

Bjørn Eivind Thorbjørnsen

Bedrift: REDE
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling

Jørgen Gudmundsen Nordås

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i bygg

Stian Vikestad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i juridiske fag

Ailen Nygård

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Iselin Esp Pettersen

Bedrift: Helgeland Avfallsforedling IKS
Utdanning: Master i naturmiljø og analytisk kjemi

Marlene Nordeng Andersen

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi

Traineer 13-14
Sabine Fossmo

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Master i matteknologi

Raymond Nordberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell økonomi

Eivind Kristoffersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi, klima og miljø

Esben Andre Grane

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i økonomi

Caroline Andreassen

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i samfunnsøkonomi

Torstein Myhre

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i marintekniske konstruksjoner

Charlotte L. Bjerkli

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Ine Mari Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Egil Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i metallurgi

Julie Stene Krokstad

Bedrift: Søndre Helgeland Miljøverk
Utdanning: Master i miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

Liss Mirjam Stray Rambo

Bedrift: Distriktssenteret
Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Traineer 12-13
Vegard Nerdal

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Thomas Edvardsen

Bedrift: Caverion
Utdanning: Bachelor i elektro

Marthe Lene Hestnes

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i fysikk og matematikk

Marlene Jordbru

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Maren Seljenes Bøe

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Knut-Arild Knutsen

Bedrift: Bilfinger
Utdanning: Bachelor i maskin

Kim-Andre Lauritzen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Espen Skarsbø Olsen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Master i informatikk

Adrianne M. Løkås

Bedrift: Celsa Armeringsstål
Utdanning: Bachelor i kjemi

Traineer 11-12
Trine Garfjell Fløtnes

Bedrift: Ernst & Young
Utdanning: Master i økonomi

Sivert Austvik Gullesen

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

Rita Hagen

Bedrift: PwC
Utdanning: Bachelor i økonomi

Ole Jørgen Eilertsen

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Mats Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i maskin

Marianne Fredriksen

Bedrift: Rana næringsforening
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling/HR

Jon Vegard Eriksen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Andreas Hiller Hagen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Traineer 10-11
Siren Døhl Himle

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap

Lars Kristian Kverneng

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Kirsti Indrebø

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i sosiologi

Ida Møgster

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Logo Kunnskapsparken Helgeland
2022-2023
Kaia Mathea Nersund Steinhaug
Kaia Mathea Nersund Steinhaug

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Sivilingeniør i Kjemi og bioteknologi

Andreas Knoph
Andreas Knoph

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Bachelor i Ingeniørfag, Informatikk og Automatisering

Rajath Ramachandran
Rajath Ramachandran

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Prosessteknologi

Evita Bakken Sandvær
Evita Bakken Sandvær

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master of Science i Global ledelse

Mikhail Kuvshinov
Mikhail Kuvshinov

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Materialteknologi

Magnus Nandrup-Pettersen
Magnus Nandrup-Pettersen

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Subsea Technology

Sondre Svenning Holmestuen

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Bachelor i  Automatisering og elektronikkdesign

Karl Edvin Herstad
Karl Edvin Herstad

Bedrift: Elkem Rana

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Ine Malen Stock
Ine Malen Stock

Bedrift: Helgeland Kraft Vannkraft

Utdanning: Økonomi og ledelse, spesialisering i innovasjon og entreprenørskap

Martin Sanderøy
Martin Sanderøy

Bedrift: Linea

Utdanning: Sivilingeniør i Miljøfysikk og fornybar energi

Aslak Kristensen Brun
Aslak Kristensen Brun

Bedrift: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Utdanning: Bygg, ingeniør – bachelor

Andreas Fjellstad
Andreas Fjellstad

Bedrift: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Utdanning: Bachelor i Sykepleie

Åsta Halse
Åsta Halse

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Jørgen Johan Hopaneng
Jørgen Johan Hopaneng

Bedrift: Kystinkubatoren

Utdanning: Bachelor i Studier av økonomi, digitalisering og forretningsutvikling

Ida Matilde Fauske
Ida Matilde Fauske

Bedrift: Nord Universitet

Utdanning: Siviløkonom med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap

Vida Steiro
Vida Steiro

Bedrift: Nordlandsforskning

Utdanning: Master i naturforvaltning og Bachelor of Science i geobiologi

Ola Åsland
Ola Åsland

Bedrift: Rana Industriterminal

Utdanning: Bachelor i Skipsfart og Logistikk

David Aleksander Bjørsvik
David Aleksander Bjørsvik

Bedrift: Rana Utvikling

Utdanning: Bachelor i Digital økonomi og organisasjon

Steinar Nilsskog
Steinar Nilsskog

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Mastergrad i Geologi, Petroleum Geoscience

Pavel Stransky
Pavel Stransky

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Master of Science in Industrial Ecology

Ferdinand Storvoll

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i teknologi, Petroleumsgeofysikk

2021-2022
Trainee Kandidat Helgeland 2021-2022
Salmon Yemane Ghebredngl

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Gaowa Sulong

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Økonomi og ledelse

Gjermund Lie Solbakk

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Master i Materialteknologi

Egil Myren

Bedrift: Alcoa Mosjøen

Utdanning: Bachelor i Elkraft

Vilde Katrine Skardal

Bedrift: Brønnøysundregistrene

Utdanning: Master i Interaksjonsdesign – UX design

Alexander Johnsen

Bedrift: Brønnøysundregistrene

Utdanning: Systemutvikling

Fatima Bazmohammed

Bedrift: Hemnes kommune

Utdanning: Master i bygg

Ibrahim Nazari

Bedrift: Hemnes kommune

Utdanning: Master i Bygg

Karen Søreng

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Logistics and Supply Chain Management

Vilde Johnsgård Nygaard

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Naturbasert reiseliv

Maria Fanebust

Bedrift: Miljøteknikk Terrateam

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Synne Hansen

Bedrift: Mo Industripark

Utdanning: Bachelor i Økonomi og ledelse

Oliver Precht

Bedrift: Momek Services

Utdanning: Master i Maskin

Bork Sundseth

Bedrift: Rana kommune

Utdanning: Master i Statsvitenskap

Martin Sanderøy

Bedrift: Sintef Helgeland

Utdanning: Master i Miljøfysikk og fornybar energi

Thea Lund

Bedrift: Union VVS

Utdanning: Bachelor i VVS/Industrirør

Eirik Johan Stensen

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Asbjørn Frostad

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Øystein Opedal

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Data

Vebjørn Bader

Bedrift: Vefsn kommune

Utdanning: Bachelor Bygg

Olav Kvaale Winther

Bedrift: TietoEVRY

Utdanning: Bachelor i Teknologiledelse og design

Marius Sivertsen

Bedrift: TietoEVRY

Utdanning: Digital økonomi og organisasjon

Solveig Larsen

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Digital økonomi og organisasjon

2020-2021
traineer 20-21
Tina-Katrin Hagen

Bedrift: PWC

Utdanning: Bachelor i Økonomi og ledelse

Katrine Tuven

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Bachelor i Maskin

Olav Ekroll Hauknes

Bedrift: Momek Civil

Utdanning: Bachelor i Bygg

Kristin Grue Asheim

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i materialteknologi

Olav Biørnstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål

Utdanning: Master i Materialteknologi

Nina Hagberg

Bedrift: TAG Sensors

Utdanning: Bachelor i Logistikk

Kristina Eriksen

Bedrift: NAV Økonomi stønad

Utdanning: Bachelor i IT

Ida-Sofie Langstrand

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i Systems Engineering

Stine Westerby

Bedrift: Momek Tech Team

Utdanning: Master i Maskin og prosessteknikk

Anette Møllersen Bjørnå

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Bachelor i Pr, kommunikasjon og media

Stian Heggli Kleftås

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning: Master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Embla Tharaldsen Bø

Bedrift: SINTEF Helgeland

Utdanning: Master i Industriell kjemi og bioteknologi

Fredrik Sandvær

Bedrift: Skatteetaten

Utdanning: Master i Informatikk

Tor Knudsen

Bedrift: TAG Sensors

Utdanning: Master i Informatikk

Jakob Nikolaisen Dreyer

Bedrift: Rana Kommune

Utdanning: Master i Økonomi

2019-2020
Traineer 19-20
Ada Louise Heyerdahl Jervell

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i nanoteknologi

Camilla Ødegård With

Bedrift: Nordic Comfort Products
Utdanning: Bachelor i tekst og skribent

Håkon Solbakken

Bedrift: MOMEK Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Jeppe Strømseng

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i europastudier

Tone Louise Norum

Bedrift: Kystinkubatoren
Utdanning: Master i økonomi

Irina Øhrbom

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Bachelor i logistikk

Martin Grimstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Ine Mariell Fagerbakk Haugli

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i kjemi- og prosessteknologi

Vegard Bergsnev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Alf Mikael Constantinou

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Anders Hanssen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kybernetikk og robotikk

Mubashra Sadaqat

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Master i anvendt datateknologi

Maren Christina Heyn

Bedrift: Celsa armeringsstål AS
Utdanning: Master i materialvitenskap

Vebjørn Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i teknologiledelse

Yasser Amer Kamel Alshmmari

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Bachelor i maskin

2018-2019
Traineer 18-19
Adrian Nylund

Bedrift: MOMEK Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Carmen Jiang

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i data

Eline H. Raphaug

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i teknologiledelse

Emil Dæhlin

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i energi og miljø

Gisle Bakken

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Master i produksjon og ledelse

Helene Granlund

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

Karl Helge Kvalfors

Bedrift: Vefsn kommune
Utdanning: Bachelor i anlegg- og produksjon

Kristian Ramstad Hansen

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i elektriske systemer og instrumentering

Kristin Søiland

Bedrift: SINTEF Helgeland
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Martin Berg

Bedrift: Celsa armeringsstål
Utdanning: Bachelor i maskin

Mona Aufles Hines

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

My Nhung Tran

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i kjemisk prosessteknologi

Oda Skarstad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i rettsvitenskap

Oscar Wika

Bedrift: Brønnøysundregistrene
Utdanning: Bachelor i data

Sandra Tro Brun

Bedrift: BDO
Utdanning: Bachelor i regnskap og revisjon

Silje Parelius

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i anlegg og produksjon

Sondre Laukholm

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

2017-2018
Traineer 17-18
Margrete Homslet

Bedrift: Sentrum Næringshage
Utdanning: Bachelor i økonomi og ledelse

Merethe Aasen

Bedrift: HAF
Utdanning: Bachelor i fornybar energi

Mats Hanssen Yttervik

Bedrift: Rana Industriterminal
Utdanning: Bachelor i logistikk

Mari Kristin Tro

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Master i geofag

Alisher Djuraev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Chris Andersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i logistikk

Joakim Wist Larsen

Bedrift: Momek Techteam
Utdanning: Bachelor i økonomi og maskin

Jenny Sofie Kjemphei Larsen

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Inga-Kristine Tetmo Juliussen

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Jørgen Bredesen

Bedrift: Momek Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Bjørnar Hynne

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Andreea Cristina Otel

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i bygg og vannkraft

Patricia Åsbø Nilsen

Bedrift: EVRY
Utdanning: Master i Informasjonssystemer

Sindre Brochmann

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i finans og internasjonal økonomi

Silje Mari Bergsnev

Bedrift: RKK Vefsn studiesenter
Utdanning: Master i samfunnssikkerhet

Petter Nyland Røneid

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i informasjonsteknologi

Vegar Einarsen

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Bachelor i maskin

2016-2017
Traineer 16-17
Kim Ronny Elstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Camilla Lian

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Kristine Tønder

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Bachelor i internasjonal markedsføring

Petter Olsen Rossvoll

Bedrift: Haaland VVS
Utdanning: Master i energi og miljø

Ida Katrin Amundsen

Bedrift: Haaland AS
Utdanning: Bachelor i elkraft

Ann Kathrin Moen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Mari Iselin Lilleng

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Henrik Limstrand

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Mats Moen Eide

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Master i global produksjonsledelse

Fransisca Kappfjell Herbst

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i forretningsutvikling og internasjonalisering

2015 - 2016
Traineer 15-16
Live Foyn Spurkeland

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Lilliann Sørensen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Bachelor i økonomi

Johannes Gylseth

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Bachelor i maskin

Georg Brandtzæg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi og miljø

Kristoffer Rundhaug

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Master i maskin

Wanida Phorat

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i bygg

Sindre Rosting

Bedrift: Mo industripark AS
Utdanning: Bachelor i bygg

Mikael Sandvær

Bedrift: Fesil Rana Metall
Utdanning: Bachelor i prosess- og gassteknologi

Fredrik Vonheim

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i maskin

Charlotte Martinsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i økonomi

Anna-Sofie Sætermo

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i prosessfag

Anette S. S. Ellingsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i miljøfysikk og fornybar energi

2014-2015
Traineer 14-15
Magnus A. Krokstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Master i metallurgi

Bjørn Eivind Thorbjørnsen

Bedrift: REDE
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling

Jørgen Gudmundsen Nordås

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i bygg

Stian Vikestad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i juridiske fag

Ailen Nygård

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Iselin Esp Pettersen

Bedrift: Helgeland Avfallsforedling IKS
Utdanning: Master i naturmiljø og analytisk kjemi

Marlene Nordeng Andersen

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi

2013 - 2014
Traineer 13-14
Sabine Fossmo

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Master i matteknologi

Raymond Nordberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell økonomi

Eivind Kristoffersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi, klima og miljø

Esben Andre Grane

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i økonomi

Caroline Andreassen

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i samfunnsøkonomi

Torstein Myhre

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i marintekniske konstruksjoner

Charlotte L. Bjerkli

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Ine Mari Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Egil Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i metallurgi

Julie Stene Krokstad

Bedrift: Søndre Helgeland Miljøverk
Utdanning: Master i miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

Liss Mirjam Stray Rambo

Bedrift: Distriktssenteret
Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

2012 - 2013
Traineer 12-13
Vegard Nerdal

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Thomas Edvardsen

Bedrift: Caverion
Utdanning: Bachelor i elektro

Marthe Lene Hestnes

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i fysikk og matematikk

Marlene Jordbru

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Maren Seljenes Bøe

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Knut-Arild Knutsen

Bedrift: Bilfinger
Utdanning: Bachelor i maskin

Kim-Andre Lauritzen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Espen Skarsbø Olsen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Master i informatikk

Adrianne M. Løkås

Bedrift: Celsa Armeringsstål
Utdanning: Bachelor i kjemi

2011 - 2012
Traineer 11-12
Trine Garfjell Fløtnes

Bedrift: Ernst & Young
Utdanning: Master i økonomi

Sivert Austvik Gullesen

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

Rita Hagen

Bedrift: PwC
Utdanning: Bachelor i økonomi

Ole Jørgen Eilertsen

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Mats Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i maskin

Marianne Fredriksen

Bedrift: Rana næringsforening
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling/HR

Jon Vegard Eriksen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Andreas Hiller Hagen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

2010 - 2011
Traineer 10-11
Siren Døhl Himle

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap

Lars Kristian Kverneng

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Kirsti Indrebø

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i sosiologi

Ida Møgster

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Bedrifter
Logo Kunnskapsparken Helgeland