Vegar Einarsen

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Bachelor i maskin

Patricia Åsbø Nilsen

Bedrift: EVRY
Utdanning: Master i Informasjonssystemer

Margrete Homslet

Bedrift: Sentrum Næringshage
Utdanning: Bachelor i økonomi og ledelse

Inga-Kristine Tetmo Juliussen

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Alisher Djuraev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Sindre Brochmann

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i finans og internasjonal økonomi

Merethe Aasen

Bedrift: HAF
Utdanning: Bachelor i fornybar energi

Jørgen Bredesen

Bedrift: Momek Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Chris Andersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i logistikk

Silje Mari Bergsnev

Bedrift: RKK Vefsn studiesenter
Utdanning: Master i samfunnssikkerhet

Mats Hanssen Yttervik

Bedrift: Rana Industriterminal
Utdanning: Bachelor i logistikk

Bjørnar Hynne

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Joakim Wist Larsen

Bedrift: Momek Techteam
Utdanning: Bachelor i økonomi og maskin

Petter Nyland Røneid

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i informasjonsteknologi

Mari Kristin Tro

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Master i geofag

Andreea Cristina Otel

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i bygg og vannkraft

Jenny Sofie Kjemphei Larsen

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Ida Katrin Amundsen

Bedrift: Haaland AS
Utdanning: Bachelor i elkraft

Kim Ronny Elstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Mats Moen Eide

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Master i global produksjonsledelse

Ann Kathrin Moen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Camilla Lian

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Fransisca Kappfjell Herbst

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i forretningsutvikling og internasjonalisering

Mari Iselin Lilleng

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Kristine Tønder

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Bachelor i internasjonal markedsføring

Henrik Limstrand

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Petter Olsen Rossvoll

Bedrift: Haaland VVS
Utdanning: Master i energi og miljø

Kristoffer Rundhaug

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Master i maskin

Live Foyn Spurkeland

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Fredrik Vonheim

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i maskin

Wanida Phorat

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i bygg

Lillian Sørensen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Bachelor i økonomi

Charlotte Martinsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i økonomi

Sindre Rosting

Bedrift: Mo industripark AS
Utdanning: Bachelor i bygg

Johannes Gylseth

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Bachelor i maskin

Anna-Sofie Sætermo

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i prosessfag

Mikael Sandvær

Bedrift: Fesil Rana Metall
Utdanning: Bachelor i prosess- og gassteknologi

Georg Brandtzæg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi og miljø

Anette S. S. Ellingsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i miljøfysikk og fornybar energi

Magnus A. Krokstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Master i metallurgi

Ailen Nygård

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Bjørn Eivind Thorbjørnsen

Bedrift: REDE
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling

Iselin Esp Pettersen

Bedrift: Helgeland Avfallsforedling IKS
Utdanning: Master i naturmiljø og analytisk kjemi

Jørgen Gudmundsen Nordås

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i bygg

Marlene Nordeng Andersen

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi

Stian Vikestad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i juridiske fag

Caroline Andreassen

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i samfunnsøkonomi

Sabine Fossmo

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Master i matteknologi

Egil Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i metallurgi

Torstein Myhre

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i marintekniske konstruksjoner

Raymond Nordberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell økonomi

Julie Stene Krokstad

Bedrift: Søndre Helgeland Miljøverk
Utdanning: Master i miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

Charlotte L. Bjerkli

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Eivind Kristoffersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi, klima og miljø

Liss Mirjam Stray Rambo

Bedrift: Distriktssenteret
Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Ine Mari Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Esben Andre Grane

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i økonomi

Vegard Nerdal

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Maren Seljenes Bøe

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Adrianne M. Løkås

Bedrift: Celsa Armeringsstål
Utdanning: Bachelor i kjemi

Thomas Edvardsen

Bedrift: Caverion
Utdanning: Bachelor i elektro

Knut-Arild Knutsen

Bedrift: Bilfinger
Utdanning: Bachelor i maskin

Marthe Lene Hestnes

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i fysikk og matematikk

Kim-Andre Lauritzen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Marlene Jordbru

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Espen Skarsbø Olsen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Master i informatikk

Trine Garfjell Fløtnes

Bedrift: Ernst & Young
Utdanning: Master i økonomi

Mats Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i maskin

Sivert Austvik Gullesen

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

Marianne Fredriksen

Bedrift: Rana næringsforening
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling/HR

Rita Hagen

Bedrift: PwC
Utdanning: Bachelor i økonomi

Jon Vegard Eriksen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Ole Jørgen Eilertsen

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Andreas Hiller Hagen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Siren Døhl Himle

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap

Lars Kristian Kverneng

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Kirsti Indrebø

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i sosiologi

Ida Møgster

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

+ 2017-2018
Vegar Einarsen

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Bachelor i maskin

Patricia Åsbø Nilsen

Bedrift: EVRY
Utdanning: Master i Informasjonssystemer

Margrete Homslet

Bedrift: Sentrum Næringshage
Utdanning: Bachelor i økonomi og ledelse

Inga-Kristine Tetmo Juliussen

Bedrift: Mo Industripark AS
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Alisher Djuraev

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Sindre Brochmann

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i finans og internasjonal økonomi

Merethe Aasen

Bedrift: HAF
Utdanning: Bachelor i fornybar energi

Jørgen Bredesen

Bedrift: Momek Services
Utdanning: Bachelor i maskin

Chris Andersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i logistikk

Silje Mari Bergsnev

Bedrift: RKK Vefsn studiesenter
Utdanning: Master i samfunnssikkerhet

Mats Hanssen Yttervik

Bedrift: Rana Industriterminal
Utdanning: Bachelor i logistikk

Bjørnar Hynne

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Joakim Wist Larsen

Bedrift: Momek Techteam
Utdanning: Bachelor i økonomi og maskin

Petter Nyland Røneid

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i informasjonsteknologi

Mari Kristin Tro

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Master i geofag

Andreea Cristina Otel

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i bygg og vannkraft

Jenny Sofie Kjemphei Larsen

Bedrift: Rana Utviklingsselskap
Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

+ 2016-2017
Ida Katrin Amundsen

Bedrift: Haaland AS
Utdanning: Bachelor i elkraft

Kim Ronny Elstad

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i materialteknologi

Mats Moen Eide

Bedrift: IMTAS
Utdanning: Master i global produksjonsledelse

Ann Kathrin Moen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Camilla Lian

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon

Fransisca Kappfjell Herbst

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i forretningsutvikling og internasjonalisering

Mari Iselin Lilleng

Bedrift: Elkem Rana
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Kristine Tønder

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Bachelor i internasjonal markedsføring

Henrik Limstrand

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Bachelor i maskin

Petter Olsen Rossvoll

Bedrift: Haaland VVS
Utdanning: Master i energi og miljø

+ 2015 - 2016
Kristoffer Rundhaug

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Master i maskin

Live Foyn Spurkeland

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i maskin

Fredrik Vonheim

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i maskin

Wanida Phorat

Bedrift: Rana kommune
Utdanning: Bachelor i bygg

Lillian Sørensen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Bachelor i økonomi

Charlotte Martinsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i økonomi

Sindre Rosting

Bedrift: Mo industripark AS
Utdanning: Bachelor i bygg

Johannes Gylseth

Bedrift: Rana Gruber
Utdanning: Bachelor i maskin

Anna-Sofie Sætermo

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i prosessfag

Mikael Sandvær

Bedrift: Fesil Rana Metall
Utdanning: Bachelor i prosess- og gassteknologi

Georg Brandtzæg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi og miljø

Anette S. S. Ellingsen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i miljøfysikk og fornybar energi

+ 2014-2015
Magnus A. Krokstad

Bedrift: Celsa Armeringsstål AS
Utdanning: Master i metallurgi

Ailen Nygård

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Bjørn Eivind Thorbjørnsen

Bedrift: REDE
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling

Iselin Esp Pettersen

Bedrift: Helgeland Avfallsforedling IKS
Utdanning: Master i naturmiljø og analytisk kjemi

Jørgen Gudmundsen Nordås

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i bygg

Marlene Nordeng Andersen

Bedrift: SpareBank1 Nord-Norge
Utdanning: Bachelor i økonomi

Stian Vikestad

Bedrift: NAV Økonomi stønad
Utdanning: Master i juridiske fag

+ 2013 - 2014
Caroline Andreassen

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i samfunnsøkonomi

Sabine Fossmo

Bedrift: Nova Sea
Utdanning: Master i matteknologi

Egil Solberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i metallurgi

Torstein Myhre

Bedrift: Momek
Utdanning: Master i marintekniske konstruksjoner

Raymond Nordberg

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell økonomi

Julie Stene Krokstad

Bedrift: Søndre Helgeland Miljøverk
Utdanning: Master i miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

Charlotte L. Bjerkli

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Eivind Kristoffersen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i energi, klima og miljø

Liss Mirjam Stray Rambo

Bedrift: Distriktssenteret
Utdanning: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Ine Mari Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i økonomi

Esben Andre Grane

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i økonomi

+ 2012 - 2013
Vegard Nerdal

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Maren Seljenes Bøe

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Master i industriell kjemi og bioteknologi

Adrianne M. Løkås

Bedrift: Celsa Armeringsstål
Utdanning: Bachelor i kjemi

Thomas Edvardsen

Bedrift: Caverion
Utdanning: Bachelor i elektro

Knut-Arild Knutsen

Bedrift: Bilfinger
Utdanning: Bachelor i maskin

Marthe Lene Hestnes

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i fysikk og matematikk

Kim-Andre Lauritzen

Bedrift: Alcoa Mosjøen
Utdanning: Bachelor i elkraft

Marlene Jordbru

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Master i økonomi

Espen Skarsbø Olsen

Bedrift: Helgeland Kraft
Utdanning: Master i informatikk

+ 2011 - 2012
Trine Garfjell Fløtnes

Bedrift: Ernst & Young
Utdanning: Master i økonomi

Mats Hansen

Bedrift: Momek
Utdanning: Bachelor i maskin

Sivert Austvik Gullesen

Bedrift: Helgeland Betong
Utdanning: Bachelor i bygg

Marianne Fredriksen

Bedrift: Rana næringsforening
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling/HR

Rita Hagen

Bedrift: PwC
Utdanning: Bachelor i økonomi

Jon Vegard Eriksen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

Ole Jørgen Eilertsen

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Bachelor i økonomi

Andreas Hiller Hagen

Bedrift: YIT
Utdanning: Bachelor i maskin vvs

+ 2010 - 2011
Siren Døhl Himle

Bedrift: Kunnskapsparken Helgeland
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap

Lars Kristian Kverneng

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

Kirsti Indrebø

Bedrift: Helgeland Sparebank
Utdanning: Master i sosiologi

Ida Møgster

Bedrift: PwC
Utdanning: Master i økonomi

+ Bedrifter