0
Kandidater
0
% 45%
Master Bachelor
0
%
Tilbud om fast stilling
0
%
Blir boende

– Traineestillinger gir ofte et bredere erfaringsgrunnlag enn faste stillinger

Live Spurkland

– Programmet har gitt utbytte både faglig og sosialt

Georg Brandtzæg

– Nye kontakter jeg neppe ville fått ved en annen arbeidsplass

Sindre Rosting
Om programmet

Traineene får gjennom Kandidat Helgeland delta på et skreddersydd kompetanseprogram.

Søk jobb

Traineestillingeer innenfor mange ulike områder, og hvordan gå frem for å søke.

Trainees

Siden 2010 er det en rekke som har fått traineestilling gjennom Kandidat Helgeland.

Helgeland

Vi er umåtelig stolte av regionen vår. Ta en titt her så skjønner du raskt hvorfor.