Logo Miljøteknikk terrateam

Miljøteknikk Terrateam AS driver behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall/industriavfall i Mo Industripark i Mo i Rana. Avfallet stabiliseres ved en innstøpnings-prosess der det blant annet tilsettes sement. De ferdigbehandlede massene deponeres til slutt i nedlagte Mofjellet Gruber. Tungmetaller og andre forurensninger immobiliseres.

En økende andel av avfallet går til gjenvinning. For tiden foregår det flere FoU-prosjekter relatert til gjenvinning i samarbeid med lokale smelteverk og Sintef Helgeland. Bedriften har i dag 24 ansatte og det bygges i disse dager nytt administrasjonsbygg med blant annet ny og moderne lab.

Les mer om oss på www.terrateam.no og på vår facebookside.

 

For å styrke både kapasiteten og kompetansen søker vi nå etter:

  • Sivilingeniør eller ingeniør innen kjemi, materialteknologi, prosess eller miljø

Vi har mange utfordringer og muligheter og vil være åpen for å vurdere kandidater med annen bakgrunn enn det som er nevnt.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Utvikling av nye metoder for behandling av avfall
  • Delta i pågående og nye FoU-prosjekter
  • Prøvetaking og laboratoriearbeid knyttet til både drift og utvikling

 

Vi tilbyr:

  • Utfordrende oppgaver i en bedrift som er i kontinuerlig utvikling
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser

Les stillingsbeskrivelse som PDF

____________________________________________________________________________

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post(at)kph.no innen 1. mars 2021. Ved spørsmål om traineeordningen kan du ta kontakt på e-post eller ringe 75 13 77 10.

 

For å være kvalifisert til å søke må du:

  • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
  • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
  • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.