Rana kommune har mål om å bli en attraktiv, smart og bærekraftig kommune, og ønsker å legge bedre til rette for samarbeid på tvers av samfunnssektorer, aktører og prosjekter med utgangspunkt i bærekraftsmålene og store utviklingsprosjekter i kommunen. I den forbindelse opprettes en toårig prosjektstilling, der Rana kommune søker etter en samfunnsengasjert og framtidsrettet prosjektleder som får i oppgave å prosjektere og etablere bærekraftslab, og utvikle og koordinere bruk av digital tvilling i plan- og utviklingsprosesser. En bærekraftslab er en arena for å koble sammen og mobilisere interessenter, kompetansemiljøer, ressurser og aktiviteter – for å fremme bærekraftig utvikling, innovasjon og verdiskaping.

  

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning av minst 3 års varighet
 • God IKT-kompetanse og interesse for framtidsretta teknologiske løsninger
 • Kunnskap og interesse for databehandling og visualisering av store datasett
 • Erfaring fra prosjektledelse vektlegges
 • Erfaring fra eller kompetanse om offentlig sektor vektlegges

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Prosjektere etablering av bærekraftslab i Rana
 • Få på plass partnerskapsavtaler bærekraftslab
 • Superbruker digital tvilling i kommunen
 • Samarbeide med regionale og nasjonale nettverk knyttet til bærekraftig omstilling og utvikling av digital tvilling
 • Koordinere og koble digital tvilling til tjenester, politiske saker og prosesser
 • Oversikt over ressurser, prosjekter, kompetansemiljøer, nettverk etc.
 • Koordinere møtevirksomhet og aktiviteter på laben og koble dette mot kommunens bærekraftsarbeid

 

Våre forventninger til deg:

 • Du har et samfunnsengasjement og forståelse for bærekraftsarbeidet
 • Du har evne til å bidra til samordning og samarbeid på tvers
 • Du er god til å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Du har forståelse for potensialet som ligger i en digital tvilling
 • Du har forståelse for håndtering av store datamengder
 • Du er selvgående, innovativ og kreativ
 • Du har god forståelse av kommunens rolle i samfunnet og den kommunale organisasjonen
 • Du har gode samarbeidsevner

 

Vi kan tilby en interessant prosjektstilling i en utviklingsorientert og spennende bærekraftskommune på Helgeland. Prosjektstillingen inngår i et team som jobber med bærekraftig omstilling.

Les stillingsbeskrivelse som PDF

____________________________________________________________________________

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post(at)kph.no innen 1. mars 2021. Ved spørsmål om traineeordningen kan du ta kontakt på e-post eller ringe 75 13 77 10.

 

For å være kvalifisert til å søke må du:

 • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.