For å være kvalifisert til å søke må du:

  • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole. (For noen stillinger er det også ønskelig med doktorgrad)
  • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
  • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV og karakterutskrifter, vitnemål og attester scannes og sendes i èn PDF til post(at)kph.no.

Åpen søknad: du kan sende inn en åpen søknad til Kandidat Helgeland. Denne får alle bedriftene som lyser ut traineestilling tilgang til.

Spesifisert søknad: du kan sende inn en søknad som retter seg spesifikt mot den eller de bedriftene som er relevant for deg. Dersom flere bedrifter er aktuelle kan du gjerne sende inn flere søknader som retter seg mot ulike bedrifter.

Det er også mulig å sende inn både åpen søknad og søknad som retter seg spesifikt mot den eller de bedriftene som er relevant for deg.

Kunnskapsparken Helgeland har prosjektansvaret for traineeordningen og besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Bedriftene får søknader og søkelistene først når søknadsfristen har gått ut.

Bedriftene står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler bedrift og kandidat stillingsinnhold og betingelser. Lønnen er konkurransedyktig.

Søknadsfrist for neste traineeperiode som går fra august 2022 – august 2023 er 1. mars 2022.